HIREQ skriver ramavtal med Investment AB Latour

18 augusti, 2014

HIREQ har skrivit ett övergripande ramavtal gällande HR-relaterade tjänster med Investment AB Latour. Investment AB Latours helägda industrirörelse består av ett 70-tal bolag organiserade i fem affärsområden med starka positioner: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon. Totalt sysselsatte industrirörelsen 2013 ca 4 000 personer med en sammanlagd omsättning knappt 7 miljarder kronor…. Läs mer