HIREQ skriver ramavtal med Investment AB Latour

18 augusti, 2014

HIREQ har skrivit ett övergripande ramavtal gällande HR-relaterade tjänster med Investment AB Latour.

Investment AB Latours helägda industrirörelse består av ett 70-tal bolag organiserade i fem affärsområden med starka positioner: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon.
Totalt sysselsatte industrirörelsen 2013 ca 4 000 personer med en sammanlagd omsättning knappt 7 miljarder kronor. Latours börsportfölj består av ett antal välkonsoliderade bolag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna och där röstandelen uppgår till minst 10 procent. Portföljen domineras av innehaven i Securitas, Assa Abloy och Sweco.