HR-konsultation

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor. Det kan vara hur man hanterar en uppsägning, hur ett anställningsavtal ska vara utformat eller andra arbetsrättsliga frågor. Det kan också vara frågor av lite mer strategisk karaktär.