Outplacement

Ibland vill man som arbetsgivare hjälpa en medarbetare vidare i ny anställning hos annat företag. Anledningen kan vara arbetsbrist, omorganisation, personliga överenskommelser eller annat.

Vårt uppdrag är att kartlägga individen samt genom coachning och vägledning hjälpa personen att se möjligheter i en situation som till en början kan verka negativ.

Vi arbetar i ett strukturerat program där vi säkerställer att individen har alla förutsättningar för att ta nästa kliv i sin karriär.

Hör av dig till oss för mer detaljerad information!