Utbildning

HIREQ tillhandahåller utbildningar i både egen regi och med hjälp av underkonsulter.

Har du behov av utbildning är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.