Vi utbildar oss i IPU Talent Insights

8 april, 2016

Talen_Insight

Under våren kommer vi att genomgå en utbildning i personlighetsanalysen IPU Talent Insights. Genom Talent Insights har vi möjlighet att kunna mäta människors BETEENDE, som berättar HUR vi agerar i olika situationer, men även DRIVKRAFTERNA som svarar på frågan VARFÖR vi gör som vi gör. Med Talent Insights analysverktyg kan vi hälpa till inom användningsområde som till exempel:

Ökad Självkännedom
Personlig utveckling
Säljträning
Organisations/Teamutveckling
Förbättrad kommunikation
Rekrytering
Medarbetarsamtal
Karriärplanering

Har du ytterligare frågor om Talent Insights är du varmt välkommen att kontakta oss!