Outplacement

Vi arbetar i ett strukturerat program där vi säkerställer att individen har alla förutsättningar för att ta nästa kliv i sin karriär.

Outplacement

Outplacement

Ibland vill man som arbetsgivare hjälpa en medarbetare vidare i ny anställning hos annat företag. Anledningen kan vara arbetsbrist, omorganisation, personliga överenskommelser eller annat.

Vårt uppdrag är att kartlägga individen samt genom coachning och vägledning hjälpa personen att se möjligheter i en situation som till en början kan verka negativ.

Vi arbetar i ett strukturerat program där vi säkerställer att individen har alla förutsättningar för att ta nästa kliv i sin karriär.

Hör av dig till oss för mer detaljerad information!

Rekrytering

Grunden för en lyckosam rekrytering är förarbetet. Vi hjälper dig att hitta rätt person.

Läs mer

Karriärvägledning

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor.

Läs mer

HR

Rådgivning med experter i personalfrågor.

Läs mer

Bemanning

Har du behov av att tillfälligt förstärka personalsidan mellan varven? Vi hjälper dig!

Läs mer

Review_arrow_next Kontakta oss

om du vill veta mer