Second opinion

Ta in extern hjälp i slutskedet och säkerställ att du hittat rätt person.

Second opinion

Second opinion

Ibland vill man själv sköta sin rekryteringsprocess men ta in extern hjälp i slutskedet för att säkerställa att man hittat rätt person, en så kallad Second opinion.

Vi gör då ett personlighetstest och djupintervju på en eller flera slutkandidater och återkopplar detta till er och kandidaten/kandidaterna. Utöver detta kan man anlita oss för att göra referenstagningen där vi använder personlighetstester som underlag.

Rekrytering

Grunden för en lyckosam rekrytering är förarbetet. Vi hjälper dig att hitta rätt person.

Läs mer

Karriärvägledning

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor.

Läs mer

HR

Rådgivning med experter i personalfrågor.

Läs mer

Bemanning

Har du behov av att tillfälligt förstärka personalsidan mellan varven? Vi hjälper dig!

Läs mer

Review_arrow_next Kontakta oss

om du vill veta mer