Rekrytering

Rätt person på rätt plats, det handlar inte bara om att säkerställa rätt kompetens. En väsentlig del är att säkerställa att en kandidat passar in som person. Vi hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocesser.

Play

Rekrytering

Rekrytering

Genom lång erfarenhet från HR och rekryteringar hjälper vi företag att hitta rätt medarbetare. Med vår kunskap och genom våra nätverk identifierar vi kvalificerade kandidater. Vårt fokus ligger alltid på att matcha företagskulturer med personligheter och kompetens. Vi liknar kandidaternas olikheter med de fina gatuhusen i Ystad och Österlen. De gamla fastigheterna bär ofta på mycket historik. Precis på samma sätt som kandidaterna som vi ständigt träffar och rekryterar ut.

Vår
rekryteringsprocess

1. Ansökan

Vi tillämpar oftast rekryteringsprocesser med fast ansökningstid. När det är mer bråttom tillämpar vi löpande urval. All information om ansökningstid hittar man i våra annonser.

Vi går igenom samtliga ansökningar och gör en första bedömning vilka vi vill träffa för ett personligt möte. Här matchar vi din ansökan med vår kravspecifikation.

Nu träffar du någon av våra rekryterare för ett personligt möte. Beroende på tjänst krävs ibland flera intervjuer. Därefter presenterar vi alla slutkandidater för vår kund.

I vår sista kvalitetssäkring gör vi först en personlighetsprofil där vi mäter beteende och dina drivkrafter. Vi använder oss av IPU Talent Insights som personlighetsverktyg i våra processer. I samband våra personlighetsanalyser tar vi även referenser.

Grattis! Slutkandidaten har nu gått igenom vår rekryteringsprocess och fått tjänsten. Vi önskar lycka till men finns fortfarande kvar i bakgrunden för att säkerställa att såväl företag som kandidat trivs med varandra. I detta skede börjar även vår rekryteringsgaranti att gälla.

Efter månad 2 och månad 5 i den nya anställningen gör vi en avstämning. Vi pratar med både kandidat och kund för att säkerställa att allt blev som det var tänkt.

Bemanning

Har du behov av att tillfälligt förstärka personalsidan mellan varven? Vi hjälper dig!

Läs mer

Karriärvägledning

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor.

Läs mer

HR

Rådgivning med experter i personalfrågor.

Läs mer

Review_arrow_next Kontakta oss