Outplacement

Vi arbetar i ett strukturerat program där vi säkerställer att individen har alla förutsättningar för att ta nästa kliv i sin karriär.

Outplacement

Ibland vill man som arbetsgivare hjälpa en medarbetare vidare i ny anställning hos annat företag. Anledningen kan vara arbetsbrist, omorganisation, personliga överenskommelser eller annat.

Vårt uppdrag är att kartlägga individen samt genom coachning och vägledning hjälpa personen att se möjligheter i en situation som till en början kan verka negativ.

Vi arbetar i ett strukturerat program där vi säkerställer att individen har alla förutsättningar för att ta nästa kliv i sin karriär.

Hör av dig till oss för mer detaljerad information!

Kontakta oss

Vi vill att kontakten med HIREQ ska kännas naturlig, enkel och okomplicerad. Resultatet skall kännas prisvärt, nytänkande och kvalitativt.

Vår arbetslivserfarenhet kombinerat med vår branscherfarenhet säkerställer att vi kan leverera lösningar inom HR som ofta överträffar våra kunders förväntningar.