Rekrytering

Rätt person på rätt plats, det handlar inte bara om att säkerställa rätt kompetens. En väsentlig del är att säkerställa att en kandidat passar in som person.

Rekrytering

Förarbete
Grunden för en lyckosam rekrytering är förarbetet. Hur ska man kunna rekrytera rätt person om man inte vet vad man behöver? I vårt föränderliga samhälle är det fort och snabbt som gäller, men det kan bli dyrt om man skyndar för mycket.

Rekryteringsprocessen
Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen vilket innebär att vi sköter annonsering, ansökningar och frågor kring tjänsten, gör ett urval enligt en utarbetad rekryteringsprocess och presenterar sedan de mest lämpade kandidaterna för er. Därefter genomför vi personlighetstester och referenstagning på de kandidater ni valt att gå vidare med. Vi informerar er fortlöpande hur långt vi kommit i arbetet.

Uppföljning
Uppföljning är en viktig och nödvändig del för att säkerställa att både rekryterad kandidat och kund är nöjda. Efter avslutad rekrytering följer vi upp med dig som kund hur du upplevt processen. Vi följer också upp den rekryterade kandidaten inom ett halvår efter avslutad process. Uppföljningarna är ett led i vår kvalitetssäkring och är viktiga för vår ambition att skapa långsiktiga relationer med såväl kund som kandidat.

Rätt person på rätt plats, sägs det. Det känns kanske som en klyscha, men det ligger mycket sanning i det. Det handlar inte bara om att säkerställa rätt kompetens. En väsentlig del är att säkerställa att en kandidat passar in som person. Vi brukar säga att vårt arbete är som att lägga pussel. Pusslet blir inte helt om man infogar en bit som bara stämmer till viss del.

Kontakta oss

Vi vill att kontakten med HIREQ ska kännas naturlig, enkel och okomplicerad. Resultatet skall kännas prisvärt, nytänkande och kvalitativt.

Vår arbetslivserfarenhet kombinerat med vår branscherfarenhet säkerställer att vi kan leverera lösningar inom HR som ofta överträffar våra kunders förväntningar.